Tuesday, November 24, 2015

Kaya di Syariatkan dalam Al Quran - Buku Pesugihan Muslim

Kaya dalam AlQuran - Pesugihan Muslim


Sungguh, kaya bukanlah suatu keburukan bagi orang-orang yang mengamalkannya untuk kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Begitu banyak dalil Al Quran yang mensyariatkan kaum muslim mencari kekayaan. Seperti beberapa kami kutipkan :


1.      Allah Swt berfirman: “…padahal Allah telah menghalalkan jual beli.” (QS. al-Baqarah ayat 275) 

Allah Swt berfirman “…kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisaa’ ayat 29)


Lanjutkan Membacanya Klik Disini
Post a Comment