Friday, October 16, 2015

Apakah kita sudah Ditakdirkan Masuk Surga atau Neraka?

Takdir Kemana Melangkah - Pesugihan Muslim

 

 

Ada sebuah hadits shahih yang mungkin cukup sulit dipahami jika tidak ada penjelasan lanjutan dari Rasulullah. Hadits tsb berkaitan dengan nasib atau takdir Allah Swt  bagi manusia apakah akan bahagia atau celaka, serta akhir kehidupan manusia apakah akan menjadi penghuni surga atau neraka. 

Hadits ini yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam Shahih-nya, pada kitab Bada’ul Khalq Bab Dzikrul Mala’ikah no. 3208, kitab Ahaditsul Anbiya no. 3332 dan Imam Muslim dalam Shahih-nya, pada kitab al-Qadar no. 2643 yang berbunyi:

Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menuturkan kepada kami, dan beliau adalah ashshadiqul mashduq (orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya), beliau bersabda, ‘Sesungguhnya seorang dari kalian di kumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah, kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) seperti itu pula. Kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging) seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. 

Lanjutkan membacanya klik disini